TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum
Germany
Germany

Midcap

8,125
Canlı qiymət
225 (2.85%)
Change
2 July 2020
Vaxt 19:01:40
1,982 (32.26%)
Change / 3 Ay
1,519 (15.75%)
Change / 6 Ay
755 (8.50%)
İllik dəyişmə

Germany

Göstərici Qiymət Fond Əvvəlki Aşağı Yüksək Change Değişiklik% Vaxt Qrafik
SCA B 10.55 7.44B 10.66 10.55 10.67 0.11 1.04% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Peugeot 14.45 12.99B 14.06 14.06 14.45 0.16 1.12% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Banco Bpm 1.362 2.06B 1.298 1.298 1.362 0.06 4.29% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Shopify Inc 924 105.60B 914.9 885 924 37.50 4.23% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Immofinanz AG 15.11 1.54B 15.14 15.11 15.14 0.08 0.53% 2020/07/02 Vaxt 19:07
ServiceNow Inc 377.1 70.43B 368.9 366.9 377.1 14.55 4.01% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Bank of China H 0.3399 99.26B 0.3318 0.3318 0.342 0.01 4.58% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Gerresheimer AG 86.1 2.58B 84.9 84.9 86.1 3.10 3.73% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Rocket Internet 19.71 2.67B 19.3 19.3 19.71 0.37 1.91% 2020/07/02 Vaxt 19:07
American Express 84.9 67.09B 83.24 83.24 84.9 1.52 1.82% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Verbund AG Kat. A 40.12 14.04B 41.3 40.12 41.3 0.62 1.55% 2020/07/02 Vaxt 19:07
Avi 3.82 1.25B 3.8 3.79 3.82 0.03 0.79% 2020/07/02 Vaxt 18:34
C&C 2.52 772.86M 2.53 2.52 2.53 0.00 0.00% 2020/07/02 Vaxt 18:34
K S 2.88 1.10B 2.82 2.82 2.94 0.04 1.41% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Tfg 3.4 796.36M - 3.4 3.4 0.02 0.59% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Avis 21.2 1.39B 21 20 21.4 1.00 4.95% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Addus 82.5 1.26B 83.5 82 83.5 0.50 0.61% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Ipsos 22.2 971.52M 22.1 22.1 22.4 0.00 0.00% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Lynas 1.18 823.77M 1.155 1.155 1.18 0.03 2.52% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Merck 106.2 800.80M 105.1 104.8 106.2 1.85 1.77% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Metro 3.24 1.17B 3.4 3.24 3.4 0.18 5.56% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Metro 3.24 1.19B 3.5 3.24 3.5 0.16 4.94% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Metro 3.4 1.17B 3.24 3.24 3.4 0.00 0.00% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Aphria 3.82 1.01B 3.88 3.82 3.96 0.10 2.62% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Aphria 3.85 1.01B 3.89 3.85 3.93 0.05 1.30% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Befesa 33.4 1.14B 33.55 33.4 33.55 0.90 2.69% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Capita 0.517 820.96M 0.441 0.441 0.517 0.07 15.40% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Future 13.92 1.36B 13.54 13.54 13.92 0.42 3.11% 2020/07/02 Vaxt 18:34
K+S AG 5.71 1.10B 5.59 5.59 5.83 0.12 2.15% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Oi ADR 0.93 1.17B - 0.925 0.93 0.01 1.08% 2020/07/02 Vaxt 18:34
PostNL 1.944 960.74M 1.943 1.943 1.95 0.00 0.05% 2020/07/02 Vaxt 18:34
PostNL 1.937 963.70M 1.934 1.934 1.937 0.00 0.21% 2020/07/02 Vaxt 18:34
PostNL 1.95 963.70M 1.94 1.94 1.952 0.02 1.14% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Vector 8.82 1.35B 8.93 8.81 8.93 0.04 0.45% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Aixtron 10.59 1.19B 10.75 10.59 10.75 0.07 0.66% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Albioma 36.7 1.13B 36.8 36.7 36.95 0.30 0.82% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Burford 5.32 1.18B 5.09 5.09 5.32 0.20 3.91% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Cummins 152 1.31B 153 152 153 2.00 1.32% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Drdgold 1.3722 1.19B 1.3532 1.3532 1.3726 0.02 1.69% 2020/07/02 Vaxt 18:34
Ratos B 2.41 805.14M 2.43 2.41 2.43 0.02 0.83% 2020/07/02 Vaxt 18:34