TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

Zew Economic Sentiment Index

  • Canlı məlumatlar Göstərici

  • Tahmin Göstərici

Country Last Time Previous Range Metric

Euro area

58.60 20 Jun 46 -63.7 : 89.9

France

58.00 20 Jun 46.9 -63.9 : 79.8

Germany

63.40 20 Jun 51 -63.9 : 89.6

Italy

51.60 20 Jun 38.7 -61.6 : 80.4

Switzerland

48.70 20 Jun 31.3 -91.1 : 65

United Kingdom

39.00 20 Jun 31.9 -80.6 : 61
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Euro area

58.60 20 Jun 2 4 19 6

France

58.00 20 Jun 1 2 14 6

Germany

63.40 20 Jun 2 1 15 5

Italy

51.60 20 Jun 2 1 12 6

Switzerland

48.70 20 Jun 15 18 16 12

United Kingdom

39.00 20 Jun -12 -6 2 16