TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

USD/JPY Ask

  • Sonuncu107.55
  • Yüksək107.69
  • Aşağı107.55
  • Maksimum dəyişiklik0.13
  • Maksimum dalğalanma%0.01%
  • Açıq107.58
  • Vaxt03:42:14
  • Dünən107.56
  • Değişiklik%0.01%
  • Change0.01

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/JPY Ask

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/JPY Ask

1 dollarlıq plan

1 dollarlıq plan

Gündəlik ətraflı dəyişikliklər

Vaxt
107.55 Rial3:42:14
107.56 Rial3:36:06
107.57 Rial3:35:16
107.57 Rial3:35:15
107.56 Rial3:29:05
107.59 Rial3:28:14
107.56 Rial3:22:04
107.59 Rial3:21:15
107.56 Rial3:15:05
107.56 Rial3:15:04
107.61 Rial3:14:14
107.56 Rial3:08:05
107.61 Rial3:07:15
107.56 Rial3:01:05
107.58 Rial3:00:21
107.58 Rial3:00:21
107.56 Rial2:57:05
107.58 Rial2:56:15
107.56 Rial2:50:07
107.56 Rial2:50:07
107.59 Rial2:49:13
107.56 Rial2:43:05
107.59 Rial2:42:15
107.56 Rial2:36:06
107.69 Rial2:35:17
107.69 Rial2:35:16
107.56 Rial2:29:04
107.64 Rial2:28:14
107.56 Rial2:22:05
107.64 Rial2:21:15
107.56 Rial2:15:06
107.56 Rial2:15:05
107.64 Rial2:14:14
107.56 Rial2:08:04
107.64 Rial2:07:16
107.56 Rial2:01:06
107.62 Rial2:00:24
107.62 Rial2:00:23
107.56 Rial1:57:05
107.62 Rial1:56:15
107.56 Rial1:50:05
107.56 Rial1:50:04
107.59 Rial1:49:13
107.56 Rial1:43:05
107.59 Rial1:42:14
107.56 Rial1:36:05
107.59 Rial1:35:15
107.59 Rial1:35:14
107.56 Rial1:29:04
107.6 Rial1:28:15
107.56 Rial1:22:04
107.6 Rial1:21:15
107.56 Rial1:15:06
107.56 Rial1:15:04
107.6 Rial1:14:14
107.56 Rial1:08:05
107.6 Rial1:07:14
107.56 Rial1:01:05
107.59 Rial1:00:22
107.59 Rial1:00:21
107.56 Rial0:57:04
107.59 Rial0:56:14
107.56 Rial0:50:05
107.56 Rial0:50:04
107.59 Rial0:49:13
107.56 Rial0:43:04
107.59 Rial0:42:15
107.56 Rial0:36:05
107.6 Rial0:35:14
107.6 Rial0:35:13
107.56 Rial0:29:05
107.6 Rial0:28:13
107.56 Rial0:22:05
107.6 Rial0:21:13
107.56 Rial0:15:05
107.56 Rial0:15:04
107.58 Rial0:14:13
107.56 Rial0:08:04
107.58 Rial0:07:14
langs.notice: langs.profile_notice_1
Şərhlər