TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

USD/GBP Ask

  • Sonuncu0.7935
  • Yüksək0.7936
  • Aşağı0.793
  • Maksimum dəyişiklik-
  • Maksimum dalğalanma%-
  • Açıq0.793
  • Vaxt02:06:05
  • Dünən0.7926
  • Değişiklik%0.11%
  • Change0.0009

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/GBP Ask

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/GBP Ask

1 dollarlıq plan

1 dollarlıq plan

Gündəlik ətraflı dəyişikliklər

Vaxt
0.7935 Rial2:06:05
0.7933 Rial2:00:32
0.7933 Rial2:00:29
0.7934 Rial1:57:05
0.7935 Rial1:56:15
0.7934 Rial1:51:06
0.7936 Rial1:50:05
0.7936 Rial1:50:05
0.7935 Rial1:49:16
0.7936 Rial1:43:05
0.7933 Rial1:42:15
0.7936 Rial1:41:05
0.7935 Rial1:36:07
0.7934 Rial1:35:09
0.7934 Rial1:35:09
0.7933 Rial1:22:06
0.7934 Rial1:21:16
0.7935 Rial1:16:05
0.7934 Rial1:08:05
0.7932 Rial1:07:16
0.7934 Rial1:06:06
0.7933 Rial1:01:06
0.7934 Rial0:57:06
0.7935 Rial0:51:05
0.7934 Rial0:46:05
0.7933 Rial0:43:05
0.7932 Rial0:42:15
0.7933 Rial0:41:06
0.7934 Rial0:36:06
0.7933 Rial0:31:06
0.7932 Rial0:29:04
0.7931 Rial0:28:15
0.7932 Rial0:26:06
0.793 Rial0:22:06
0.7932 Rial0:21:16
0.7931 Rial0:16:06
0.7932 Rial0:11:06
0.7931 Rial0:08:08
0.793 Rial0:07:32
langs.notice: langs.profile_notice_1
Şərhlər