TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

USD/CAD Ask

  • Sonuncu1.3728
  • Yüksək1.3728
  • Aşağı1.3562
  • Maksimum dəyişiklik0.02
  • Maksimum dalğalanma%0%
  • Açıq1.3562
  • Vaxt02:29:04
  • Dünən1.3728
  • Değişiklik%0%
  • Change0

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/CAD Ask

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/CAD Ask

1 dollarlıq plan

1 dollarlıq plan

Gündəlik ətraflı dəyişikliklər

Vaxt
1.3728 Rial2:29:04
1.3575 Rial2:28:14
1.3728 Rial2:22:05
1.3575 Rial2:21:15
1.3728 Rial2:15:06
1.3728 Rial2:15:05
1.3574 Rial2:14:14
1.3728 Rial2:08:05
1.3574 Rial2:07:16
1.3728 Rial2:01:06
1.3575 Rial2:00:25
1.3575 Rial2:00:23
1.3728 Rial1:57:05
1.3575 Rial1:56:15
1.3728 Rial1:50:05
1.3728 Rial1:50:04
1.3576 Rial1:49:13
1.3728 Rial1:43:05
1.3576 Rial1:42:14
1.3728 Rial1:36:05
1.3577 Rial1:35:15
1.3577 Rial1:35:14
1.3728 Rial1:29:04
1.3572 Rial1:28:15
1.3728 Rial1:22:04
1.3572 Rial1:21:15
1.3728 Rial1:15:06
1.3728 Rial1:15:04
1.3571 Rial1:14:14
1.3728 Rial1:08:05
1.3571 Rial1:07:14
1.3728 Rial1:01:05
1.3574 Rial1:00:22
1.3574 Rial1:00:21
1.3728 Rial0:57:04
1.3574 Rial0:56:14
1.3728 Rial0:50:05
1.3728 Rial0:50:04
1.3571 Rial0:49:13
1.3728 Rial0:43:04
1.3571 Rial0:42:15
1.3728 Rial0:36:05
1.3569 Rial0:35:14
1.3569 Rial0:35:13
1.3728 Rial0:29:05
1.3564 Rial0:28:13
1.3728 Rial0:22:05
1.3564 Rial0:21:13
1.3728 Rial0:15:05
1.3728 Rial0:15:04
1.3562 Rial0:14:13
1.3728 Rial0:08:04
1.3562 Rial0:07:14
langs.notice: langs.profile_notice_1
Şərhlər