TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

Platinum

  • Sonuncu859.55
  • Yüksək862.45
  • Aşağı859.00
  • Maksimum dəyişiklik242,373.96
  • Maksimum dalğalanma%28098.48%
  • Açıq841.05
  • Vaxt01:31:06
  • Dünən861
  • Değişiklik%0.17%
  • Change1.45

Gündəlik şamdanın qiyməti Platinum

Gündəlik şamdanın qiyməti Platinum

1 dollarlıq plan

1 dollarlıq plan

Gündəlik ətraflı dəyişikliklər

Vaxt
139.58 ABŞ dolları1:35:11
0.016091 ABŞ dolları1:34:07
0.022016 ABŞ dolları1:20:07
0.5803 ABŞ dolları1:15:08
0.1367 ABŞ dolları1:09:06
40.45 ABŞ dolları1:09:04
0.048824 ABŞ dolları1:08:09
0.00106 ABŞ dolları1:08:08
0.015118 ABŞ dolları1:08:08
0.1457 ABŞ dolları1:07:23
83.82 ABŞ dolları1:07:22
1.4322 ABŞ dolları1:05:07
0.6056 ABŞ dolları1:04:09
0.00278 ABŞ dolları1:02:09
21.85 ABŞ dolları1:01:06
30.88 ABŞ dolları1:01:03
259.12 ABŞ dolları1:01:02
31.92 ABŞ dolları1:01:01
215.05 ABŞ dolları0:56:10
4,093.1 ABŞ dolları0:56:09
109.27 ABŞ dolları0:56:09
0.9996 ABŞ dolları0:56:08
242,340 ABŞ dolları0:55:22
242,330 ABŞ dolları0:54:11
0.002765 ABŞ dolları0:44:07
1.2362 ABŞ dolları0:38:11
1.000126 ABŞ dolları0:38:07
23.38 ABŞ dolları0:35:41
23.3 ABŞ dolları0:35:40
0.35 ABŞ dolları0:35:30
2.16 ABŞ dolları0:35:28
23.22 ABŞ dolları0:35:27
1.2356 ABŞ dolları0:34:31
9,235.3 ABŞ dolları0:32:07
0.5866 ABŞ dolları0:31:07
10.62 ABŞ dolları0:31:00
242,380 ABŞ dolları0:25:25
6.04 ABŞ dolları0:12:01
111.25 ABŞ dolları0:12:01
862.3 ABŞ dolları0:10:41
862.2 ABŞ dolları0:07:18
862.35 ABŞ dolları0:05:16
862.2 ABŞ dolları0:04:34
861.9 ABŞ dolları0:03:09
861.5 ABŞ dolları0:01:41
861.7 ABŞ dolları0:01:20
861 ABŞ dolları23:59:13
861.7 ABŞ dolları23:56:49
861.6 ABŞ dolları23:55:38
861.8 ABŞ dolları23:54:49
861.4 ABŞ dolları23:54:18
861.45 ABŞ dolları23:53:21
861.3 ABŞ dolları23:52:39
861.2 ABŞ dolları23:51:49
861.7 ABŞ dolları23:50:20
861.45 ABŞ dolları23:48:31
861.2 ABŞ dolları23:47:11
861.05 ABŞ dolları23:45:44
861.15 ABŞ dolları23:45:13
861.2 ABŞ dolları23:44:49
861.3 ABŞ dolları23:44:31
860.95 ABŞ dolları23:44:19
861.6 ABŞ dolları23:43:47
861.4 ABŞ dolları23:43:28
861.25 ABŞ dolları23:43:21
861.2 ABŞ dolları23:42:27
860.9 ABŞ dolları23:41:37
861.1 ABŞ dolları23:40:25
861.15 ABŞ dolları23:39:53
861.35 ABŞ dolları23:39:27
861.45 ABŞ dolları23:39:20
861.5 ABŞ dolları23:38:41
861.55 ABŞ dolları23:38:10
861.65 ABŞ dolları23:37:48
861 ABŞ dolları23:35:14
861 ABŞ dolları23:35:13
860.9 ABŞ dolları23:34:34
861 ABŞ dolları23:33:39
861.8 ABŞ dolları23:29:20
861.75 ABŞ dolları23:28:25
861.5 ABŞ dolları23:25:41
861.95 ABŞ dolları23:23:57
862.2 ABŞ dolları23:22:21
861.7 ABŞ dolları23:20:37
861.75 ABŞ dolları23:19:48
861.7 ABŞ dolları23:19:26
862.2 ABŞ dolları23:19:08
862.45 ABŞ dolları23:18:10
862.1 ABŞ dolları23:15:34
862.05 ABŞ dolları23:10:29
861.6 ABŞ dolları23:09:40
861.1 ABŞ dolları23:08:30
861.6 ABŞ dolları23:07:30
861.15 ABŞ dolları23:05:32
862.05 ABŞ dolları23:04:14
862.05 ABŞ dolları23:04:14
862.85 ABŞ dolları23:02:50
863.55 ABŞ dolları23:01:03
863.5 ABŞ dolları22:59:08
863.2 ABŞ dolları22:57:52
863.6 ABŞ dolları22:55:56
863.4 ABŞ dolları22:54:36
863.55 ABŞ dolları22:53:52
863.2 ABŞ dolları22:52:59
863.3 ABŞ dolları22:52:37
863.2 ABŞ dolları22:50:34
863.4 ABŞ dolları22:49:51
863.45 ABŞ dolları22:47:47
863.75 ABŞ dolları22:46:32
863.8 ABŞ dolları22:45:09
863.8 ABŞ dolları22:45:08
863.7 ABŞ dolları22:44:36
864.1 ABŞ dolları22:43:14
864.35 ABŞ dolları22:43:08
866 ABŞ dolları22:42:33
863.35 ABŞ dolları22:41:35
863.05 ABŞ dolları22:39:25
863.6 ABŞ dolları22:38:47
862.7 ABŞ dolları22:38:19
863.2 ABŞ dolları22:37:45
863 ABŞ dolları22:35:46
863.6 ABŞ dolları22:34:35
863.2 ABŞ dolları22:33:54
865 ABŞ dolları22:31:32
865.2 ABŞ dolları22:29:48
865.1 ABŞ dolları22:28:58
864.85 ABŞ dolları22:25:51
864.55 ABŞ dolları22:24:38
863.65 ABŞ dolları22:23:07
863.65 ABŞ dolları22:23:06
862.7 ABŞ dolları22:19:44
863.25 ABŞ dolları22:19:24
863.45 ABŞ dolları22:18:55
863.4 ABŞ dolları22:17:58
863.35 ABŞ dolları22:17:16
864.05 ABŞ dolları22:15:22
863.95 ABŞ dolları22:13:53
863.65 ABŞ dolları22:10:11
863.65 ABŞ dolları22:10:11
863.8 ABŞ dolları22:08:37
863.45 ABŞ dolları22:07:28
863.2 ABŞ dolları22:05:28
863.4 ABŞ dolları22:03:33
864.25 ABŞ dolları22:00:33
864.5 ABŞ dolları21:59:40
865 ABŞ dolları21:59:13
864.8 ABŞ dolları21:58:25
864.75 ABŞ dolları21:57:30
864.6 ABŞ dolları21:55:52
864.9 ABŞ dolları21:55:07
864.85 ABŞ dolları21:54:50
864.7 ABŞ dolları21:54:40
865.1 ABŞ dolları21:54:23
864.6 ABŞ dolları21:54:14
864.7 ABŞ dolları21:53:43
865.4 ABŞ dolları21:53:24
865.35 ABŞ dolları21:52:56
865.2 ABŞ dolları21:52:36
865.3 ABŞ dolları21:52:23
865.05 ABŞ dolları21:51:32
865.35 ABŞ dolları21:50:11
865.3 ABŞ dolları21:49:36
865.6 ABŞ dolları21:48:58
865.55 ABŞ dolları21:47:57
865.25 ABŞ dolları21:46:30
865.8 ABŞ dolları21:45:12
865.9 ABŞ dolları21:44:52
865.55 ABŞ dolları21:44:32
865.5 ABŞ dolları21:44:13
865.4 ABŞ dolları21:43:52
865.45 ABŞ dolları21:43:31
865.65 ABŞ dolları21:43:20
865.55 ABŞ dolları21:43:14
865.8 ABŞ dolları21:42:39
865.6 ABŞ dolları21:41:56
863.9 ABŞ dolları21:41:29
863.65 ABŞ dolları21:40:23
863.6 ABŞ dolları21:39:35
863.75 ABŞ dolları21:38:49
863.6 ABŞ dolları21:38:32
863.25 ABŞ dolları21:38:13
863.25 ABŞ dolları21:38:12
863.35 ABŞ dolları21:35:21
863.55 ABŞ dolları21:34:53
863.25 ABŞ dolları21:34:33
862.9 ABŞ dolları21:33:29
862.55 ABŞ dolları21:31:32
862.3 ABŞ dolları21:29:56
861.65 ABŞ dolları21:29:18
861.8 ABŞ dolları21:27:49
860.95 ABŞ dolları21:25:15
861.9 ABŞ dolları21:23:33
860.9 ABŞ dolları21:20:46
861.15 ABŞ dolları21:19:51
860.8 ABŞ dolları21:19:25
860.1 ABŞ dolları21:18:53
860.55 ABŞ dolları21:17:41
860.95 ABŞ dolları21:17:09
860.95 ABŞ dolları21:17:09
859.9 ABŞ dolları21:15:25
860 ABŞ dolları21:13:48
861.35 ABŞ dolları21:10:26
862.75 ABŞ dolları21:08:52
862.35 ABŞ dolları21:07:20
862.7 ABŞ dolları21:05:23
862.65 ABŞ dolları21:04:48
862.45 ABŞ dolları21:04:10
862.5 ABŞ dolları21:02:14
861.75 ABŞ dolları20:59:47
862.1 ABŞ dolları20:58:57
861.65 ABŞ dolları20:57:49
861.4 ABŞ dolları20:56:13
861.9 ABŞ dolları20:55:08
862.2 ABŞ dolları20:54:51
862 ABŞ dolları20:54:22
862.2 ABŞ dolları20:53:51
861.8 ABŞ dolları20:53:20
861.5 ABŞ dolları20:52:56
861.8 ABŞ dolları20:52:42
861.4 ABŞ dolları20:52:23
861 ABŞ dolları20:50:44
860.7 ABŞ dolları20:50:14
860.2 ABŞ dolları20:50:08
860.7 ABŞ dolları20:49:38
860.55 ABŞ dolları20:49:20
859.85 ABŞ dolları20:49:06
859.55 ABŞ dolları20:47:42
860.95 ABŞ dolları20:47:06
860.95 ABŞ dolları20:47:06
861.15 ABŞ dolları20:45:13
861.3 ABŞ dolları20:44:57
861.55 ABŞ dolları20:44:28
861.3 ABŞ dolları20:44:12
861.15 ABŞ dolları20:43:44
861.5 ABŞ dolları20:42:42
861.3 ABŞ dolları20:42:09
861.3 ABŞ dolları20:42:09
860.6 ABŞ dolları20:40:30
860.3 ABŞ dolları20:39:55
860.1 ABŞ dolları20:39:27
860.6 ABŞ dolları20:39:09
860.6 ABŞ dolları20:39:08
860.4 ABŞ dolları20:38:41
860.7 ABŞ dolları20:38:24
859.9 ABŞ dolları20:36:50
859.45 ABŞ dolları20:35:08
859.7 ABŞ dolları20:34:48
860.55 ABŞ dolları20:34:20
861.85 ABŞ dolları20:32:50
861.95 ABŞ dolları20:30:45
861.5 ABŞ dolları20:29:32
862.35 ABŞ dolları20:27:18
862.2 ABŞ dolları20:24:45
862.8 ABŞ dolları20:22:34
862.1 ABŞ dolları20:20:09
863.45 ABŞ dolları20:19:35
863.55 ABŞ dolları20:19:06
863.2 ABŞ dolları20:17:47
861.5 ABŞ dolları20:16:44
860.8 ABŞ dolları20:15:21
861.2 ABŞ dolları20:13:26
860.6 ABŞ dolları20:10:10
859.65 ABŞ dolları20:08:30
858.6 ABŞ dolları20:05:49
859.65 ABŞ dolları20:05:12
859.65 ABŞ dolları20:05:11
859.4 ABŞ dolları20:04:09
858.85 ABŞ dolları20:02:32
859 ABŞ dolları20:00:33
858.7 ABŞ dolları19:59:51
859.05 ABŞ dolları19:58:58
858.7 ABŞ dolları19:57:39
860.7 ABŞ dolları19:56:09
859.7 ABŞ dolları19:55:09
859.7 ABŞ dolları19:55:08
859.45 ABŞ dolları19:54:50
859.65 ABŞ dolları19:54:34
860.35 ABŞ dolları19:54:21
862 ABŞ dolları19:54:09
861.85 ABŞ dolları19:53:38
862 ABŞ dolları19:53:26
861.65 ABŞ dolları19:53:12
862 ABŞ dolları19:52:44
862.1 ABŞ dolları19:52:27
862 ABŞ dolları19:51:47
861.1 ABŞ dolları19:49:58
861.25 ABŞ dolları19:49:26
860.7 ABŞ dolları19:48:55
861.05 ABŞ dolları19:47:56
860 ABŞ dolları19:46:35
860.7 ABŞ dolları19:44:57
860.6 ABŞ dolları19:44:39
860.15 ABŞ dolları19:44:24
859.8 ABŞ dolları19:43:58
860.05 ABŞ dolları19:43:36
860.65 ABŞ dolları19:43:12
860.75 ABŞ dolları19:42:54
859.1 ABŞ dolları19:41:57
857.55 ABŞ dolları19:40:13
858.3 ABŞ dolları19:39:33
858.1 ABŞ dolları19:39:24
858.55 ABŞ dolları19:39:06
858.55 ABŞ dolları19:39:06
858.95 ABŞ dolları19:38:42
859.15 ABŞ dolları19:38:21
858.6 ABŞ dolları19:37:49
858.55 ABŞ dolları19:36:53
857.1 ABŞ dolları19:35:07
857.45 ABŞ dolları19:34:36
856.5 ABŞ dolları19:34:17
857.15 ABŞ dolları19:32:08
856.65 ABŞ dolları19:29:56
857 ABŞ dolları19:29:20
860.4 ABŞ dolları19:26:06
859.55 ABŞ dolları19:24:53
858.95 ABŞ dolları19:22:38
857.15 ABŞ dolları19:20:32
856.25 ABŞ dolları19:19:48
856.05 ABŞ dolları19:18:50
856.9 ABŞ dolları19:17:39
857 ABŞ dolları19:15:34
856.6 ABŞ dolları19:14:11
857.5 ABŞ dolları19:11:13
856.65 ABŞ dolları19:09:53
855.35 ABŞ dolları19:09:14
854.15 ABŞ dolları19:07:15
853 ABŞ dolları19:05:26
855.55 ABŞ dolları19:04:43
858.8 ABŞ dolları19:03:25
857.75 ABŞ dolları19:02:11
856.1 ABŞ dolları18:59:53
856.25 ABŞ dolları18:59:26
856.8 ABŞ dolları18:59:07
855.4 ABŞ dolları18:58:07
855.5 ABŞ dolları18:56:49
854.8 ABŞ dolları18:56:10
853.7 ABŞ dolları18:55:07
853.4 ABŞ dolları18:54:49
853.75 ABŞ dolları18:54:36
853 ABŞ dolları18:54:27
853.15 ABŞ dolları18:54:11
855 ABŞ dolları18:53:42
855.45 ABŞ dolları18:53:23
855.35 ABŞ dolları18:53:10
855.6 ABŞ dolları18:52:52
855.25 ABŞ dolları18:52:36
855.55 ABŞ dolları18:52:07
857.4 ABŞ dolları18:50:18
858.15 ABŞ dolları18:49:52
858.05 ABŞ dolları18:49:29
857.55 ABŞ dolları18:49:12
857.95 ABŞ dolları18:47:38
858 ABŞ dolları18:46:23
856.5 ABŞ dolları18:45:07
856.8 ABŞ dolları18:44:46
856.7 ABŞ dolları18:44:31
855.7 ABŞ dolları18:44:12
855.3 ABŞ dolları18:43:44
855.75 ABŞ dolları18:43:26
856.2 ABŞ dolları18:43:14
857.7 ABŞ dolları18:43:07
858.4 ABŞ dolları18:42:32
858.15 ABŞ dolları18:41:41
855.9 ABŞ dolları18:40:13
856.15 ABŞ dolları18:39:47
855.2 ABŞ dolları18:39:27
855 ABŞ dolları18:39:06
855.8 ABŞ dolları18:38:35
855.75 ABŞ dolları18:38:07
855.5 ABŞ dolları18:37:33
856.8 ABŞ dolları18:35:30
855.1 ABŞ dolları18:34:53
855.35 ABŞ dolları18:34:31
855.85 ABŞ dolları18:34:13
856.7 ABŞ dolları18:33:18
854.75 ABŞ dolları18:29:54
854.5 ABŞ dolları18:29:07
854.5 ABŞ dolları18:29:07
854.65 ABŞ dolları18:27:54
853.5 ABŞ dolları18:25:42
852.1 ABŞ dolları18:24:38
852.15 ABŞ dolları18:22:14
851.8 ABŞ dolları18:20:10
852.2 ABŞ dolları18:19:28
851.4 ABŞ dolları18:19:11
851.95 ABŞ dolları18:18:41
851.45 ABŞ dolları18:17:39
852.8 ABŞ dolları18:16:44
853 ABŞ dolları18:15:08
852.25 ABŞ dolları18:13:28
853.4 ABŞ dolları18:09:47
853.25 ABŞ dolları18:08:39
853.5 ABŞ dolları18:07:09
852.2 ABŞ dolları18:05:24
851.35 ABŞ dolları18:04:43
855.1 ABŞ dolları18:04:11
851.2 ABŞ dolları18:02:16
850.4 ABŞ dolları17:59:55
848.65 ABŞ dolları17:59:22
848.35 ABŞ dolları17:58:44
848.05 ABŞ dolları17:57:42
847.5 ABŞ dolları17:56:07
847.4 ABŞ dolları17:55:08
847.7 ABŞ dolları17:54:38
848 ABŞ dolları17:53:49
848.1 ABŞ dolları17:53:13
848.3 ABŞ dolları17:52:57
849.2 ABŞ dolları17:52:27
849 ABŞ dolları17:51:49
847.45 ABŞ dolları17:49:54
847.2 ABŞ dolları17:49:28
846.65 ABŞ dolları17:49:14
846.85 ABŞ dolları17:48:54
847.95 ABŞ dolları17:47:57
849 ABŞ dolları17:47:07
849 ABŞ dolları17:47:07
848.7 ABŞ dolları17:45:39
848.35 ABŞ dolları17:44:58
848 ABŞ dolları17:44:38
848.2 ABŞ dolları17:44:24
847.9 ABŞ dolları17:44:08
847.9 ABŞ dolları17:44:08
848.4 ABŞ dolları17:43:33
848.65 ABŞ dolları17:43:22
849 ABŞ dolları17:43:13
849.65 ABŞ dolları17:43:07
849.15 ABŞ dolları17:42:41
848.8 ABŞ dolları17:41:38
846.15 ABŞ dolları17:40:08
846 ABŞ dolları17:39:44
845.65 ABŞ dolları17:39:27
845.45 ABŞ dolları17:39:19
846 ABŞ dolları17:39:06
846.75 ABŞ dolları17:38:39
847.55 ABŞ dolları17:38:07
847.55 ABŞ dolları17:38:06
847.5 ABŞ dolları17:37:45
847.05 ABŞ dolları17:36:35
845.45 ABŞ dolları17:35:07
845.65 ABŞ dolları17:34:42
845.25 ABŞ dolları17:34:24
845.65 ABŞ dolları17:34:10
844.9 ABŞ dolları17:33:08
843.6 ABŞ dolları17:30:16
843.5 ABŞ dolları17:29:22
844.25 ABŞ dolları17:27:44
843.45 ABŞ dolları17:24:46
843 ABŞ dolları17:22:36
843.35 ABŞ dolları17:20:17
843.25 ABŞ dolları17:19:41
842.95 ABŞ dolları17:19:13
843.2 ABŞ dolları17:18:17
842.5 ABŞ dolları17:16:42
842.85 ABŞ dolları17:15:12
840.45 ABŞ dolları17:13:31
839.55 ABŞ dolları17:10:15
840.9 ABŞ dolları17:08:30
840.3 ABŞ dolları17:05:38
840.05 ABŞ dolları17:04:50
839.65 ABŞ dolları17:03:50
841.45 ABŞ dolları17:02:24
842.45 ABŞ dolları17:00:47
843.1 ABŞ dolları16:59:47
844 ABŞ dolları16:59:19
845.9 ABŞ dolları16:58:31
846.7 ABŞ dolları16:58:07
847.5 ABŞ dolları16:55:56
846.15 ABŞ dolları16:55:07
846.15 ABŞ dolları16:55:07
845.7 ABŞ dolları16:54:35
845.9 ABŞ dolları16:54:23
846.15 ABŞ dolları16:53:53
846.35 ABŞ dolları16:53:28
846.65 ABŞ dolları16:53:18
846.55 ABŞ dolları16:52:58
846.6 ABŞ dolları16:52:41
846.8 ABŞ dolları16:52:22
845.35 ABŞ dolları16:51:32
841.9 ABŞ dolları16:49:41
842.1 ABŞ dolları16:49:23
842.2 ABŞ dolları16:49:10
842.45 ABŞ dolları16:49:06
842.45 ABŞ dolları16:49:05
842.4 ABŞ dolları16:48:07
842.1 ABŞ dolları16:47:07
842.05 ABŞ dolları16:46:25
842 ABŞ dolları16:45:06
841.3 ABŞ dolları16:44:45
841.05 ABŞ dolları16:44:16
841.45 ABŞ dolları16:43:52
841.6 ABŞ dolları16:43:30
841.7 ABŞ dolları16:43:17
841.6 ABŞ dolları16:43:12
841.55 ABŞ dolları16:41:30
841.25 ABŞ dolları16:40:08
840.95 ABŞ dolları16:39:36
840.9 ABŞ dolları16:39:27
841.05 ABŞ dolları16:39:15
842.4 ABŞ dolları16:38:54
842.15 ABŞ dolları16:38:22
841.85 ABŞ dolları16:37:45
842.55 ABŞ dolları16:36:56
842.15 ABŞ dolları16:35:11
842.05 ABŞ dolları16:34:33
842.1 ABŞ dolları16:34:15
842.2 ABŞ dolları16:32:46
841.8 ABŞ dolları16:30:17
841.55 ABŞ dolları16:27:51
841.75 ABŞ dolları16:24:55
842.6 ABŞ dolları16:23:16
842.65 ABŞ dolları16:19:34
842.75 ABŞ dolları16:19:18
842.8 ABŞ dolları16:19:05
842.8 ABŞ dolları16:19:05
843 ABŞ dolları16:17:53
842.7 ABŞ dolları16:16:49
842.55 ABŞ dolları16:16:05
841.8 ABŞ dolları16:11:31
841.2 ABŞ dolları16:09:44
841.15 ABŞ dolları16:09:06
841.9 ABŞ dolları16:06:18
841.85 ABŞ dolları16:05:09
841.85 ABŞ dolları16:05:08
842.1 ABŞ dolları16:04:07
841.9 ABŞ dolları16:02:06
841.8 ABŞ dolları16:00:42
841.25 ABŞ dolları15:59:48
841 ABŞ dolları15:59:07
841 ABŞ dolları15:59:06
840.75 ABŞ dolları15:57:40
840.25 ABŞ dolları15:56:39
840.5 ABŞ dolları15:55:52
840.6 ABŞ dolları15:55:07
840.7 ABŞ dolları15:53:33
840.75 ABŞ dolları15:52:20
840.8 ABŞ dolları15:51:45
840.2 ABŞ dolları15:48:47
839.9 ABŞ dolları15:48:06
839.75 ABŞ dolları15:46:28
840.3 ABŞ dolları15:44:55
840.05 ABŞ dolları15:44:25
839.75 ABŞ dolları15:44:10
840.05 ABŞ dolları15:43:40
840.1 ABŞ dolları15:43:26
840 ABŞ dolları15:43:13
839.45 ABŞ dolları15:42:54
840.05 ABŞ dolları15:39:45
840.55 ABŞ dolları15:39:28
840.45 ABŞ dolları15:39:07
840.9 ABŞ dolları15:38:34
840.8 ABŞ dolları15:38:15
841.05 ABŞ dolları15:37:49
841 ABŞ dolları15:37:09
840.7 ABŞ dolları15:35:30
840.75 ABŞ dolları15:34:06
840.5 ABŞ dolları15:33:08
840.5 ABŞ dolları15:33:07
839.2 ABŞ dolları15:30:27
839.55 ABŞ dolları15:28:49
839.95 ABŞ dolları15:26:13
839.75 ABŞ dolları15:24:46
839.4 ABŞ dolları15:22:28
839.85 ABŞ dolları15:20:26
840.15 ABŞ dolları15:19:06
839.8 ABŞ dolları15:17:50
839.3 ABŞ dolları15:16:41
838.85 ABŞ dolları15:15:30
839.05 ABŞ dolları15:14:58
839.3 ABŞ dolları15:13:12
839.1 ABŞ dolları15:10:19
839.2 ABŞ dolları15:08:37
838.15 ABŞ dolları15:06:52
837.7 ABŞ dolları15:04:52
837.45 ABŞ dolları15:03:49
837.55 ABŞ dolları15:02:57
837.7 ABŞ dolları15:00:49
837.9 ABŞ dolları14:59:33
838.15 ABŞ dolları14:58:16
837.75 ABŞ dolları14:57:07
837.9 ABŞ dolları14:56:07
837.9 ABŞ dolları14:56:07
838.3 ABŞ dolları14:55:06
838.3 ABŞ dolları14:55:06
838.1 ABŞ dolları14:54:36
838.05 ABŞ dolları14:54:27
838.25 ABŞ dolları14:53:24
838.2 ABŞ dolları14:53:11
838.05 ABŞ dolları14:52:49
838 ABŞ dolları14:52:40
837.7 ABŞ dolları14:52:22
838.05 ABŞ dolları14:51:45
837.8 ABŞ dolları14:49:20
838.05 ABŞ dolları14:49:06
838.15 ABŞ dolları14:48:17
838.7 ABŞ dolları14:47:13
838.8 ABŞ dolları14:46:27
838.5 ABŞ dolları14:44:30
838.3 ABŞ dolları14:44:12
838.25 ABŞ dolları14:43:38
838.3 ABŞ dolları14:43:21
838 ABŞ dolları14:43:13
838.05 ABŞ dolları14:42:53
837.8 ABŞ dolları14:42:34
837.55 ABŞ dolları14:41:28
837.6 ABŞ dolları14:40:19
837.45 ABŞ dolları14:39:29
837.5 ABŞ dolları14:39:18
837.3 ABŞ dolları14:38:25
837.45 ABŞ dolları14:37:49
836.9 ABŞ dolları14:36:50
836.65 ABŞ dolları14:34:26
837.3 ABŞ dolları14:33:11
837.15 ABŞ dolları14:30:55
837.65 ABŞ dolları14:30:17
837.25 ABŞ dolları14:29:07
836.8 ABŞ dolları14:26:14
836.85 ABŞ dolları14:25:07
836.55 ABŞ dolları14:22:38
837.8 ABŞ dolları14:19:54
837.3 ABŞ dolları14:19:27
837.4 ABŞ dolları14:18:48
836.4 ABŞ dolları14:17:39
836.25 ABŞ dolları14:16:36
836.3 ABŞ dolları14:15:12
836.65 ABŞ dolları14:13:27
836.7 ABŞ dolları14:10:43
836.6 ABŞ dolları14:09:41
836.55 ABŞ dolları14:08:39
837.1 ABŞ dolları14:06:57
836.85 ABŞ dolları14:05:10
837.3 ABŞ dolları14:03:55
837.7 ABŞ dolları14:02:41
836.95 ABŞ dolları14:00:46
837.4 ABŞ dolları13:59:45
837.55 ABŞ dolları13:59:10
837.25 ABŞ dolları13:58:37
837.2 ABŞ dolları13:57:30
835.85 ABŞ dolları13:55:48
836.3 ABŞ dolları13:54:52
836.25 ABŞ dolları13:54:37
836.6 ABŞ dolları13:54:24
836.45 ABŞ dolları13:53:12
836.7 ABŞ dolları13:52:48
835.55 ABŞ dolları13:51:36
835.75 ABŞ dolları13:49:32
835.8 ABŞ dolları13:49:12
836.65 ABŞ dolları13:47:52
836.2 ABŞ dolları13:46:26
836.35 ABŞ dolları13:44:41
836.45 ABŞ dolları13:44:30
836.7 ABŞ dolları13:44:07
836.55 ABŞ dolları13:43:45
836.85 ABŞ dolları13:43:10
836.35 ABŞ dolları13:42:53
835.95 ABŞ dolları13:42:30
835.6 ABŞ dolları13:41:33
834.8 ABŞ dolları13:40:12
834.75 ABŞ dolları13:39:47
835.2 ABŞ dolları13:39:11
835.5 ABŞ dolları13:38:09
835.25 ABŞ dolları13:36:50
833.9 ABŞ dolları13:35:12
835.3 ABŞ dolları13:34:27
834.75 ABŞ dolları13:33:27
834.6 ABŞ dolları13:30:10
836.15 ABŞ dolları13:29:06
835.8 ABŞ dolları13:25:33
837.3 ABŞ dolları13:24:37
837.35 ABŞ dolları13:23:10
837.45 ABŞ dolları13:20:15
837.5 ABŞ dolları13:19:35
836.65 ABŞ dolları13:19:15
836.5 ABŞ dolları13:18:24
836.3 ABŞ dolları13:17:32
835.7 ABŞ dolları13:15:54
835.8 ABŞ dolları13:15:27
834.55 ABŞ dolları13:14:29
833.2 ABŞ dolları13:10:23
833.25 ABŞ dolları13:09:14
832.7 ABŞ dolları13:06:48
831.5 ABŞ dolları13:05:38
830.8 ABŞ dolları13:04:58
830.65 ABŞ dolları13:03:21
829.5 ABŞ dolları13:02:12
831.2 ABŞ dolları13:00:32
831.25 ABŞ dolları12:59:35
831.65 ABŞ dolları12:59:08
833.15 ABŞ dolları12:57:46
833.25 ABŞ dolları12:56:28
833.35 ABŞ dolları12:55:17
833.25 ABŞ dolları12:54:19
833.15 ABŞ dolları12:53:22
833.2 ABŞ dolları12:53:07
833.25 ABŞ dolları12:52:43
833 ABŞ dolları12:52:26
833.05 ABŞ dolları12:51:49
832.75 ABŞ dolları12:50:29
833 ABŞ dolları12:49:30
832.75 ABŞ dolları12:49:15
832.5 ABŞ dolları12:48:53
833.15 ABŞ dolları12:47:42
832.85 ABŞ dolları12:46:31
832.7 ABŞ dolları12:45:07
832.7 ABŞ dolları12:45:07
833.9 ABŞ dolları12:44:24
833.55 ABŞ dolları12:44:08
833.7 ABŞ dolları12:43:34
833.9 ABŞ dolları12:43:13
833.75 ABŞ dolları12:42:54
833.6 ABŞ dolları12:42:35
833.55 ABŞ dolları12:41:24
833.7 ABŞ dolları12:39:39
833.75 ABŞ dolları12:38:41
833.55 ABŞ dolları12:37:48
833.2 ABŞ dolları12:36:23
833.4 ABŞ dolları12:35:30
833.35 ABŞ dolları12:34:51
832.8 ABŞ dolları12:34:31
833.2 ABŞ dolları12:33:31
832.9 ABŞ dolları12:29:45
833.15 ABŞ dolları12:29:10
832.5 ABŞ dolları12:25:48
832.9 ABŞ dolları12:24:39
833.8 ABŞ dolları12:22:48
833.6 ABŞ dolları12:19:56
833.45 ABŞ dolları12:18:46
833.85 ABŞ dolları12:17:11
833.95 ABŞ dolları12:15:59
834.1 ABŞ dolları12:15:11
834.55 ABŞ dolları12:13:40
835 ABŞ dolları12:10:43
834.85 ABŞ dolları12:08:59
834.7 ABŞ dolları12:07:12
833.5 ABŞ dolları12:05:14
833.1 ABŞ dolları12:04:12
833.4 ABŞ dolları12:02:15
833.3 ABŞ dolları12:00:17
833 ABŞ dolları11:59:22
832.95 ABŞ dolları11:57:45
832.5 ABŞ dolları11:56:08
832.8 ABŞ dolları11:55:10
832.95 ABŞ dolları11:54:54
833.7 ABŞ dolları11:54:39
833.95 ABŞ dolları11:53:27
834.2 ABŞ dolları11:53:17
834.9 ABŞ dolları11:52:52
835 ABŞ dolları11:52:25
834.8 ABŞ dolları11:51:50
834.85 ABŞ dolları11:50:13
834.9 ABŞ dolları11:49:46
835.3 ABŞ dolları11:49:30
835.4 ABŞ dolları11:49:07
835.35 ABŞ dolları11:47:46
835.25 ABŞ dolları11:46:32
834.85 ABŞ dolları11:45:28
834.9 ABŞ dolları11:44:55
835.2 ABŞ dolları11:44:27
835.15 ABŞ dolları11:44:08
835.3 ABŞ dolları11:43:42
835.6 ABŞ dolları11:43:30
836.1 ABŞ dolları11:43:09
835.45 ABŞ dolları11:42:34
835.75 ABŞ dolları11:41:25
835.45 ABŞ dolları11:39:42
835.8 ABŞ dolları11:39:32
835.5 ABŞ dolları11:39:28
835.4 ABŞ dolları11:38:26
835.05 ABŞ dolları11:38:09
834.7 ABŞ dolları11:36:59
835.3 ABŞ dolları11:35:11
835.65 ABŞ dolları11:34:22
836.25 ABŞ dolları11:31:26
836.3 ABŞ dolları11:29:25
836.6 ABŞ dolları11:25:45
836.8 ABŞ dolları11:24:41
836.6 ABŞ dolları11:22:49
836.25 ABŞ dolları11:20:08
836.45 ABŞ dolları11:19:23
836.35 ABŞ dolları11:18:45
836.75 ABŞ dolları11:17:40
836.65 ABŞ dolları11:15:58
836.7 ABŞ dolları11:15:28
837.4 ABŞ dolları11:13:16
837.3 ABŞ dolları11:04:33
836.85 ABŞ dolları11:03:45
837 ABŞ dolları11:02:10
836.85 ABŞ dolları11:00:33
836.9 ABŞ dolları10:59:39
836.95 ABŞ dolları10:59:08
837.05 ABŞ dolları10:58:12
837.25 ABŞ dolları10:57:07
835.8 ABŞ dolları10:54:25
836.1 ABŞ dolları10:54:16
835.95 ABŞ dolları10:53:36
836 ABŞ dolları10:53:25
835.95 ABŞ dolları10:52:58
835.75 ABŞ dolları10:52:44
835.9 ABŞ dolları10:52:30
835.6 ABŞ dolları10:47:42
835.5 ABŞ dolları10:46:28
835.6 ABŞ dolları10:45:18
835.85 ABŞ dolları10:44:25
835.9 ABŞ dolları10:44:08
835.8 ABŞ dolları10:43:39
835.75 ABŞ dolları10:43:14
836.5 ABŞ dolları10:42:43
836.75 ABŞ dolları10:42:16
836.9 ABŞ dolları10:41:24
836.85 ABŞ dolları10:39:57
835.9 ABŞ dolları10:39:41
836.05 ABŞ dolları10:39:25
836.25 ABŞ dolları10:39:21
836.95 ABŞ dolları10:38:55
837.7 ABŞ dolları10:38:23
837.55 ABŞ dolları10:37:48
836.7 ABŞ dolları10:35:50
836.1 ABŞ dolları10:34:25
836.4 ABŞ dolları10:34:09
836.4 ABŞ dolları10:34:08
836.75 ABŞ dolları10:33:09
836.65 ABŞ dolları10:30:29
836.7 ABŞ dolları10:27:30
836.75 ABŞ dolları10:24:46
836.2 ABŞ dolları10:23:08
836 ABŞ dolları10:21:07
837.25 ABŞ dolları10:20:06
837 ABŞ dolları10:17:07
837.7 ABŞ dolları10:14:33
837.85 ABŞ dolları10:13:26
838.5 ABŞ dolları10:10:30
838 ABŞ dolları10:08:46
839.4 ABŞ dolları10:04:39
839.1 ABŞ dolları10:03:56
839.6 ABŞ dolları10:02:16
839.2 ABŞ dolları10:00:17
839.4 ABŞ dolları9:59:22
839.25 ABŞ dolları9:58:15
839.1 ABŞ dolları9:55:17
839.3 ABŞ dolları9:54:58
839.5 ABŞ dolları9:54:21
839.6 ABŞ dolları9:52:35
839.3 ABŞ dolları9:51:32
839.55 ABŞ dolları9:50:09
839.65 ABŞ dolları9:49:27
839.45 ABŞ dolları9:49:08
839.6 ABŞ dolları9:47:51
840.1 ABŞ dolları9:46:58
840.4 ABŞ dolları9:44:08
839.7 ABŞ dolları9:42:39
840.35 ABŞ dolları9:41:42
840.1 ABŞ dolları9:39:24
840.45 ABŞ dolları9:38:26
840.7 ABŞ dolları9:37:54
840.55 ABŞ dolları9:37:08
839.85 ABŞ dolları9:35:12
839.6 ABŞ dolları9:34:19
839.05 ABŞ dolları9:31:21
840.3 ABŞ dolları9:24:30
839.7 ABŞ dolları9:19:49
840.1 ABŞ dolları9:19:23
840.2 ABŞ dolları9:16:31
840.1 ABŞ dolları9:15:24
840.2 ABŞ dolları9:13:34
839.9 ABŞ dolları9:08:38
840.8 ABŞ dolları9:05:53
840.6 ABŞ dolları9:02:09
840.55 ABŞ dolları8:57:28
840.4 ABŞ dolları8:53:41
840.15 ABŞ dolları8:53:16
840.25 ABŞ dolları8:52:25
840.05 ABŞ dolları8:51:32
840.1 ABŞ dolları8:48:46
839.8 ABŞ dolları8:43:13
839.35 ABŞ dolları8:42:51
839.4 ABŞ dolları8:42:27
839.55 ABŞ dolları8:41:30
839.6 ABŞ dolları8:36:23
839.85 ABŞ dolları8:35:30
840.2 ABŞ dolları8:33:17
840.8 ABŞ dolları8:31:19
840.05 ABŞ dolları8:29:42
840.15 ABŞ dolları8:25:25
840.25 ABŞ dolları8:22:40
840.55 ABŞ dolları8:20:16
840.5 ABŞ dolları8:19:53
840.35 ABŞ dolları8:16:38
840.25 ABŞ dolları8:15:15
840.15 ABŞ dolları8:13:37
840.1 ABŞ dolları8:08:26
839.95 ABŞ dolları8:07:16
839.9 ABŞ dolları8:03:49
840.2 ABŞ dolları8:02:17
839.9 ABŞ dolları7:59:07
839.9 ABŞ dolları7:59:06
839.85 ABŞ dolları7:57:58
839.55 ABŞ dolları7:54:06
839.55 ABŞ dolları7:54:06
839.35 ABŞ dolları7:53:26
839.25 ABŞ dolları7:51:48
839.05 ABŞ dolları7:49:06
839.05 ABŞ dolları7:49:06
839.15 ABŞ dolları7:46:37
838.95 ABŞ dolları7:43:23
839 ABŞ dolları7:42:53
839.1 ABŞ dolları7:42:25
839.2 ABŞ dolları7:40:14
839.15 ABŞ dolları7:39:08
839.2 ABŞ dolları7:38:25
839.15 ABŞ dolları7:37:54
839.2 ABŞ dolları7:36:37
839.15 ABŞ dolları7:35:10
839.15 ABŞ dolları7:35:09
839.1 ABŞ dolları7:34:22
839.2 ABŞ dolları7:33:13
838.75 ABŞ dolları7:30:35
838.4 ABŞ dolları7:27:26
838.2 ABŞ dolları7:25:33
838.3 ABŞ dolları7:24:11
838.45 ABŞ dolları7:22:49
838.3 ABŞ dolları7:20:13
838.5 ABŞ dolları7:19:06
838.5 ABŞ dolları7:19:05
838.7 ABŞ dolları7:18:15
838.55 ABŞ dolları7:17:35
838.9 ABŞ dolları7:16:31
838.95 ABŞ dolları7:15:08
839.05 ABŞ dolları7:13:17
840.2 ABŞ dolları7:10:07
840.2 ABŞ dolları7:10:06
839.7 ABŞ dolları7:09:13
839.4 ABŞ dolları7:05:40
839.35 ABŞ dolları7:03:49
839.75 ABŞ dolları7:02:17
839.7 ABŞ dolları7:01:09
839.7 ABŞ dolları7:01:08
839.65 ABŞ dolları6:59:06
839.65 ABŞ dolları6:59:05
839.45 ABŞ dolları6:57:55
839.65 ABŞ dolları6:56:07
839.65 ABŞ dolları6:56:06
839.75 ABŞ dolları6:54:50
839.5 ABŞ dolları6:54:36
839.1 ABŞ dolları6:54:06
839.1 ABŞ dolları6:54:05
839.5 ABŞ dolları6:53:24
839.65 ABŞ dolları6:53:08
839.85 ABŞ dolları6:52:26
839.5 ABŞ dolları6:49:43
839.35 ABŞ dolları6:49:24
839.5 ABŞ dolları6:48:52
838.7 ABŞ dolları6:47:50
839.3 ABŞ dolları6:46:23
839.45 ABŞ dolları6:44:49
839.4 ABŞ dolları6:44:32
840.7 ABŞ dolları6:42:19
840.3 ABŞ dolları6:41:28
840.35 ABŞ dolları6:40:16
840.25 ABŞ dolları6:39:25
840.2 ABŞ dolları6:38:49
839.95 ABŞ dolları6:38:23
840.35 ABŞ dolları6:37:54
840.75 ABŞ dolları6:36:14
840.85 ABŞ dolları6:34:38
840.95 ABŞ dolları6:34:19
840.5 ABŞ dolları6:33:11
840.4 ABŞ dolları6:30:21
840.55 ABŞ dolları6:29:37
840.7 ABŞ dolları6:28:53
840.85 ABŞ dolları6:27:32
841 ABŞ dolları6:25:45
840.5 ABŞ dolları6:24:10
841.2 ABŞ dolları6:22:44
840.75 ABŞ dolları6:19:08
840.8 ABŞ dolları6:18:06
841 ABŞ dolları6:17:13
841.45 ABŞ dolları6:15:19
842.3 ABŞ dolları6:13:39
842.75 ABŞ dolları6:11:35
842.8 ABŞ dolları6:07:19
843.1 ABŞ dolları6:05:07
842.7 ABŞ dolları6:03:44
843.15 ABŞ dolları6:02:09
843.1 ABŞ dolları6:00:54
842.95 ABŞ dolları5:59:40
843 ABŞ dolları5:58:45
842.5 ABŞ dolları5:54:07
842.95 ABŞ dolları5:53:22
842.5 ABŞ dolları5:51:38
843 ABŞ dolları5:50:08
843.15 ABŞ dolları5:49:41
842.85 ABŞ dolları5:49:21
843.15 ABŞ dolları5:49:07
843.8 ABŞ dolları5:47:49
843 ABŞ dolları5:47:06
843 ABŞ dolları5:47:06
844.2 ABŞ dolları5:44:54
844.3 ABŞ dolları5:43:05
844.3 ABŞ dolları5:43:04
844.45 ABŞ dolları5:42:39
844.65 ABŞ dolları5:41:30
844.8 ABŞ dolları5:39:25
844.65 ABŞ dolları5:38:53
844.75 ABŞ dolları5:38:31
844.55 ABŞ dolları5:37:44
845.05 ABŞ dolları5:36:55
843.95 ABŞ dolları5:35:05
844.3 ABŞ dolları5:34:30
844.1 ABŞ dolları5:33:05
843.4 ABŞ dolları5:29:24
843.45 ABŞ dolları5:27:56
843.25 ABŞ dolları5:25:17
843.6 ABŞ dolları5:22:52
843.2 ABŞ dolları5:19:18
843.55 ABŞ dolları5:18:09
843.45 ABŞ dolları5:17:04
843.45 ABŞ dolları5:17:04
843.5 ABŞ dolları5:13:33
843.35 ABŞ dolları5:09:49
843.45 ABŞ dolları5:09:05
843.6 ABŞ dolları5:05:33
843.25 ABŞ dolları5:05:05
843.25 ABŞ dolları5:05:05
842.5 ABŞ dolları5:03:46
842.7 ABŞ dolları5:02:25
842.85 ABŞ dolları5:00:30
843.25 ABŞ dolları4:59:42
843.1 ABŞ dolları4:58:04
843.1 ABŞ dolları4:58:04
842.85 ABŞ dolları4:56:50
843.05 ABŞ dolları4:54:34
843.1 ABŞ dolları4:54:22
843.05 ABŞ dolları4:53:55
843.15 ABŞ dolları4:53:07
843.3 ABŞ dolları4:52:36
843.15 ABŞ dolları4:52:21
843.3 ABŞ dolları4:51:35
842.85 ABŞ dolları4:49:05
842.85 ABŞ dolları4:49:05
842.7 ABŞ dolları4:47:51
843.25 ABŞ dolları4:45:06
843.25 ABŞ dolları4:45:06
843.45 ABŞ dolları4:44:48
843.6 ABŞ dolları4:42:53
843.65 ABŞ dolları4:42:32
843.1 ABŞ dolları4:41:31
843.35 ABŞ dolları4:40:34
843.3 ABŞ dolları4:39:44
843.5 ABŞ dolları4:37:55
843.2 ABŞ dolları4:37:07
843.05 ABŞ dolları4:35:33
843.1 ABŞ dolları4:34:15
843 ABŞ dolları4:33:24
842.65 ABŞ dolları4:29:18
842.6 ABŞ dolları4:27:43
842.9 ABŞ dolları4:25:21
843.2 ABŞ dolları4:23:05
843.2 ABŞ dolları4:23:05
842.7 ABŞ dolları4:18:48
843 ABŞ dolları4:17:09
843.2 ABŞ dolları4:15:24
842.9 ABŞ dolları4:14:13
844 ABŞ dolları4:07:05
844 ABŞ dolları4:07:05
844.2 ABŞ dolları4:05:10
844.25 ABŞ dolları4:03:39
843.3 ABŞ dolları4:02:12
843.65 ABŞ dolları3:58:44
843.6 ABŞ dolları3:55:50
843.5 ABŞ dolları3:54:22
843.1 ABŞ dolları3:53:17
843.3 ABŞ dolları3:51:42
843.2 ABŞ dolları3:47:51
843.15 ABŞ dolları3:46:35
842.8 ABŞ dolları3:42:28
842.7 ABŞ dolları3:38:28
843.2 ABŞ dolları3:33:05
843.2 ABŞ dolları3:33:05
843.1 ABŞ dolları3:29:46
843.25 ABŞ dolları3:28:39
842.5 ABŞ dolları3:22:54
842.8 ABŞ dolları3:19:14
842.85 ABŞ dolları3:14:46
842.95 ABŞ dolları3:09:28
842.8 ABŞ dolları3:07:29
842.35 ABŞ dolları3:02:20
842.8 ABŞ dolları3:00:41
842.35 ABŞ dolları2:59:08
843 ABŞ dolları2:57:52
842.75 ABŞ dolları2:53:57
842.55 ABŞ dolları2:53:21
842.5 ABŞ dolları2:53:06
842.55 ABŞ dolları2:51:19
842.45 ABŞ dolları2:48:19
842.9 ABŞ dolları2:47:04
842.5 ABŞ dolları2:46:22
842.75 ABŞ dolları2:44:48
842.5 ABŞ dolları2:43:49
842.95 ABŞ dolları2:43:24
843.1 ABŞ dolları2:43:05
842.85 ABŞ dolları2:42:37
842.5 ABŞ dolları2:41:27
842.85 ABŞ dolları2:39:56
842.8 ABŞ dolları2:39:38
842.85 ABŞ dolları2:39:24
842.8 ABŞ dolları2:39:09
842.65 ABŞ dolları2:38:52
842 ABŞ dolları2:38:07
842.2 ABŞ dolları2:37:05
842.2 ABŞ dolları2:37:04
841 ABŞ dolları2:34:22
841.1 ABŞ dolları2:33:18
841.05 ABŞ dolları2:31:17
839.3 ABŞ dolları2:15:17
839.65 ABŞ dolları1:31:28
839.5 ABŞ dolları1:29:38
839.6 ABŞ dolları1:27:23
840.15 ABŞ dolları1:25:08
840.4 ABŞ dolları1:22:39
840.5 ABŞ dolları1:19:08
840.45 ABŞ dolları1:16:52
840.75 ABŞ dolları1:13:53
841 ABŞ dolları1:10:26
841.1 ABŞ dolları1:08:50
841.05 ABŞ dolları1:07:25
langs.notice: langs.profile_notice_1
Şərhlər