TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

Müqayisəli Qrafiklər

Tarixi Məlumatlar

Nəticə

Müqayisəli Gecə / Dünən

15 Gün Chart

 • 15 Gün Orta: 1,783 ABŞ dolları
 • Change / 15 Gün: 20.72 ABŞ dolları
 • Change / 15 Gün%: 1.16%

1 aylıq chart

 • 1 Aylıq Orta: 1,760 ABŞ dolları
 • Change / 1 Ay: 43.72 ABŞ dolları
 • Change / 1 Ay%: 2.48%

3 aylıq chart

 • 3 Aylıq Orta: 1,730 ABŞ dolları
 • Change / 3 Ay: 73.72 ABŞ dolları
 • Change / 3 Ay: 4.26%

6 aylıq chart

 • 6 aylıq orta: 1,660 ABŞ dolları
 • Change / 6 Ay: 143.72 ABŞ dolları
 • Change / 6 Ay: 8.66%