TGJU Yerli və qlobal bazarlar
Onlayn Forum

Oats

  • Sonuncu269.7
  • Yüksək271
  • Aşağı269.1
  • Maksimum dəyişiklik0.7
  • Maksimum dalğalanma%0.04%
  • Açıq271
  • Vaxt14:38:09
  • Dünən270.3
  • Değişiklik%0.22%
  • Change0.6

Gündəlik şamdanın qiyməti Oats

Gündəlik şamdanın qiyməti Oats

1 dollarlıq plan

1 dollarlıq plan

Gündəlik ətraflı dəyişikliklər

Vaxt
269.7 Rial14:38:09
270 Rial11:51:49
269.8 Rial10:52:46
269.6 Rial10:31:36
269.7 Rial7:35:12
269.8 Rial6:32:53
269.9 Rial6:30:21
269.8 Rial6:23:53
269.1 Rial6:18:07
269.8 Rial5:52:06
269.8 Rial5:52:05
269.9 Rial5:24:49
270.5 Rial5:07:06
270.5 Rial5:07:06
270.8 Rial4:43:41
270.9 Rial4:34:24
271 Rial4:31:14
langs.notice: langs.profile_notice_1
Şərhlər