Onlayn Forum

USD/CHF Ask

  • Sonuncu0.9908
  • Yüksək0.9912
  • Aşağı0.99
  • Maksimum dəyişiklik-
  • Maksimum dalğalanma%-
  • Açıq0.9908
  • Vaxt09:13:06
  • Dünən0.9909
  • Değişiklik%0.01%
  • Change0.0001

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/CHF Ask

Gündəlik şamdanın qiyməti USD/CHF Ask

1 dollarlıq plan

1 dollarlıq plan

Gündəlik ətraflı dəyişikliklər

Vaxt
0.9908 Rial9:13:06
0.9906 Rial9:11:06
0.9908 Rial9:07:06
0.9907 Rial9:01:11
0.9906 Rial8:59:06
0.9908 Rial8:57:16
0.9906 Rial8:51:15
0.9907 Rial8:49:05
0.9906 Rial8:47:05
0.9908 Rial8:43:05
0.9907 Rial8:41:05
0.9906 Rial8:39:07
0.9907 Rial8:37:04
0.9906 Rial8:33:06
0.9907 Rial8:31:06
0.9906 Rial8:27:07
0.9907 Rial8:19:04
0.9906 Rial8:17:05
0.9907 Rial8:15:09
0.9907 Rial8:15:08
0.9905 Rial8:09:08
0.9906 Rial8:05:05
0.9906 Rial8:05:04
0.9907 Rial8:00:14
0.9906 Rial7:59:05
0.9908 Rial7:51:07
0.9909 Rial7:49:08
0.9908 Rial7:47:04
0.9907 Rial7:45:09
0.9907 Rial7:45:08
0.9908 Rial7:41:05
0.9907 Rial7:39:07
0.9905 Rial7:33:06
0.9906 Rial7:31:05
0.9905 Rial7:27:07
0.9906 Rial7:25:05
0.9906 Rial7:25:04
0.9908 Rial7:19:12
0.9906 Rial7:15:09
0.9906 Rial7:15:09
0.9907 Rial7:09:07
0.9905 Rial7:05:07
0.9905 Rial7:05:06
0.9907 Rial7:03:07
0.9904 Rial7:01:08
0.9905 Rial6:59:06
0.9904 Rial6:55:08
0.9904 Rial6:55:07
0.9907 Rial6:53:05
0.9905 Rial6:51:08
0.9903 Rial6:43:14
0.9904 Rial6:41:05
0.9903 Rial6:39:09
0.9902 Rial6:37:05
0.9904 Rial6:33:08
0.9902 Rial6:31:07
0.9904 Rial6:27:07
0.9902 Rial6:25:06
0.9902 Rial6:25:05
0.9905 Rial6:23:05
0.9904 Rial6:21:08
0.9902 Rial6:17:06
0.9905 Rial6:15:09
0.9905 Rial6:15:08
0.9903 Rial6:07:11
0.9902 Rial6:05:05
0.9902 Rial6:05:04
0.9903 Rial5:59:05
0.9902 Rial5:57:07
0.99 Rial5:55:06
0.99 Rial5:55:05
0.9902 Rial5:53:05
0.9904 Rial5:51:09
0.9905 Rial5:49:09
0.9906 Rial5:47:04
0.9904 Rial5:43:05
0.9906 Rial5:41:05
0.9904 Rial5:39:09
0.9903 Rial5:37:04
0.9904 Rial5:35:06
0.9904 Rial5:35:05
0.9905 Rial5:29:04
0.9907 Rial5:27:08
0.9905 Rial5:25:05
0.9905 Rial5:25:04
0.9906 Rial5:21:07
0.9908 Rial5:17:04
0.9906 Rial5:13:04
0.9907 Rial5:11:05
0.9906 Rial5:09:07
0.9908 Rial5:05:06
0.9908 Rial5:05:06
0.991 Rial5:03:08
0.9909 Rial5:01:06
0.9907 Rial4:51:08
0.9905 Rial4:49:05
0.9906 Rial4:43:05
0.9907 Rial4:39:08
0.9908 Rial4:35:08
0.9908 Rial4:35:07
0.9909 Rial4:33:07
0.9911 Rial4:29:04
0.9912 Rial4:25:12
0.9912 Rial4:25:11
0.991 Rial4:23:04
0.9909 Rial4:21:07
0.991 Rial4:19:07
0.9911 Rial4:13:04
0.991 Rial4:11:03
0.9912 Rial4:09:07
0.991 Rial4:03:05
0.9911 Rial4:01:09
0.9912 Rial3:59:04
0.9911 Rial3:55:05
0.9911 Rial3:55:04
0.9909 Rial3:53:04
0.991 Rial3:51:07
0.9909 Rial3:49:04
0.991 Rial3:47:04
0.9909 Rial3:43:04
0.9907 Rial3:41:05
0.9909 Rial3:39:07
0.9906 Rial3:35:05
0.9906 Rial3:35:04
0.9908 Rial3:33:07
0.9906 Rial3:31:05
0.9908 Rial3:29:04
0.9906 Rial3:27:07
0.9907 Rial3:25:05
0.9907 Rial3:25:05
0.9906 Rial3:23:04
0.9905 Rial3:21:07
0.9908 Rial3:19:04
0.9906 Rial3:17:04
0.9905 Rial3:15:08
0.9905 Rial3:15:08
0.9907 Rial3:07:07
0.9908 Rial3:03:06
0.9906 Rial2:57:07
0.9907 Rial2:55:05
0.9907 Rial2:55:04
0.9908 Rial2:51:07
0.9907 Rial2:47:04
0.9908 Rial2:41:04
0.9907 Rial2:39:07
0.991 Rial2:37:08
0.9907 Rial2:35:05
0.9907 Rial2:35:05
0.9906 Rial2:33:07
0.9905 Rial2:25:06
0.9905 Rial2:25:05
0.9906 Rial2:19:04
0.9907 Rial2:17:03
0.9906 Rial2:15:08
0.9906 Rial2:15:07
0.9907 Rial2:03:06
0.9908 Rial1:59:04
0.9907 Rial1:57:06
0.9908 Rial1:55:05
0.9908 Rial1:55:04
0.9907 Rial1:49:04
0.9908 Rial1:47:04
0.9907 Rial1:45:09
0.9907 Rial1:45:08
0.9908 Rial1:39:07
0.991 Rial1:37:04
0.9909 Rial1:33:09
0.9908 Rial1:21:08
0.9906 Rial1:19:04
0.9905 Rial1:09:09
0.991 Rial1:07:04
0.9905 Rial1:03:08
0.9904 Rial1:01:06
0.9905 Rial0:59:06
0.9906 Rial0:57:07
0.9907 Rial0:55:06
0.9907 Rial0:55:05
0.991 Rial0:53:04
0.9906 Rial0:51:07
0.9909 Rial0:49:04
0.9912 Rial0:47:04
0.991 Rial0:45:08
0.991 Rial0:45:08
0.9912 Rial0:43:04
0.9906 Rial0:41:04
0.9905 Rial0:39:07
0.9907 Rial0:37:04
0.9908 Rial0:35:04
0.9909 Rial0:31:05
0.9908 Rial0:29:09
0.9909 Rial0:27:07
0.9908 Rial0:25:04
0.991 Rial0:19:04
0.9911 Rial0:17:04
0.9909 Rial0:13:03
0.9911 Rial0:11:06
0.9908 Rial0:09:07
0.9909 Rial0:05:05
0.9909 Rial0:05:04
0.9908 Rial0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Şərhlər